Sheri

  • Sheri UnderleyHall*PL
  • BRI f 03 – czarny szylkret bikolor
  • ur. 11.02.2021
  • matka: IC Madirmilire UnderleyHall*PL, BRI f 02 62
  • ojciec: GIC Daran UnderleyHall*PL, BRI d 03
  • CCaaBbD.S.L.
  • PKD – rodzice testowani, próbka wysłana do badania
  • HCM – echo serca 16.02.2022, wynik negatywny