Kocury

Kocury

Aktualnie mieszkają z nami trzy kocury (dwa w naszym domu, jeden u przyjaciół), wszystkie urodziły się w naszej hodowli i są (lub będą w najbliższym czasie) starannie przebadane w kierunki HCM i PKD.

Czasami, w drodze wyjątku, udostępniamy nasze kocury do krycia obcych kotek.
Od potencjalnych kandydatek wymagamy rejestracji w którymś z legalnych klubów felinologicznych, działającym pod patronatem międzynarodowej federacji (w Polsce najczęściej – PZF, IBSCC, któryś z klubów FPL, ewentualnie indywidualna rejestracja w TICA lub CFA) minimum tytułu Championa, gentestu w kierunku PKD i badania echokardiograficznego.