Sheri

  • Sheri UnderleyHall*PL
  • BRI f 03 – czarny szylkret bikolor
  • ur. 11.02.2021
  • matka: IC Madirmilire UnderleyHall*PL, BRI f 02 62
  • ojciec: GIC Daran UnderleyHall*PL, BRI d 03
  • CCaaBbD.S.L.

wystawy

potomstwo